Meteen naar de inhoud

Kennisfusie

Kennis in context
Metingen en meningen zijn geen feiten. Feiten zonder context zijn geen informatie. Big data zonder patroon is enkel ruis.
Informatie is niet alleen geschiedschrijving of documentatie, maar kan (opnieuw, ergens anders) toepasbaar zijn. In de context van de toepassing wordt informatie (voor)kennis.
Feitenkennis kan worden overgedragen via onderwijs en naslagwerken. Ervaringskennis, die ontstaat door handelen en reflecteren, is situatiespecifiek en persoonsgebonden, maar kan worden overgedragen via begeleiding, instructies, handleidingen en protocollen.
Wat op het ene moment op de ene plaats werkt, is op een ander moment op een andere plaats niet vanzelfsprekend opnieuw van toepassing. Zonder context is kennis nutteloos. Kennisfusie voegt toepassingswaarde toe aan kennis van anderen.

Complementaire praktijkkennis
Kennisfusie is het samenbrengen en opnieuw toepassen van complementaire kennis die verschillende actoren in hun eigen praktijk hebben opgedaan. Alles wat zij hebben geleerd door hun eigen visie en voorkennis zelf toe te passen.
Kennisfusie brengt relevante praktijkervaring samen voor toepassing in nieuwe situaties.
Zo gaat kennis niet verloren en worden effectieve werkwijzen op andere plaatsen en tijdstippen opnieuw toepasbaar. Dat is de basis van sociale (proces- en systeem)innovatie.
Kennisfusie helpt pioniers opschalen. Kennisfusie verduurzaamt ideeën door nieuwe toepassingen mogelijk te maken.
Kennisfusie maakt van concepten producten en van projecten bedrijven. Kennisfusie ziet toe op praktijkinnovatie en zorgt voor programma-ontwikkeling en sociaal-cultureel vermogensbeheer.
Kennisfusie geeft ondernemers continuïteit, opschaalplatforms, innovatie- en voorstellingsvermogen.

Inspiratie, inzicht, innovatiestrategie
De Stichting Kennisfusie (in 1988 opgericht door Lex Kwee en innovatie-adviesbureau KWKW) stimuleert praktische toepassingen van kennisfusie, delen en hergebruik van pionierservaring, innovatievermogen, sociaal en cultureel kapitaal. Dat doet de stichting door het faciliteren en organiseren van multidisciplinaire projecten en bijeenkomsten, waarin de deelnemers praktijkervaring en kennis uit verschillende werkterreinen, sectoren en culturen uitwisselen en samenwerken aan nieuwe toepassingen.
In alle gevallen gaat het om pioniers, ondernemers die iets nieuws gaan doen, nieuwe markten ontwikkelen en nieuwe manieren om samen te werken.

Omzet door innovatie
In de aanvangsperiode (1988-1998) organiseerde de stichting congressen, symposia, cursussen, praktijkonderzoek en opleidingen over onderwerpen waar de kruisbestuiving tussen verschillende technische disciplines leidde tot nieuwe inzichten en innovaties in kennis- en kapitaalintensieve sectoren. Onderwerpen uit die tijd waren kunstmatige intelligentie (o.a. de jaarlijkse AI Toepassingen congressen en beurzen), kennissystemen (opleidingen en cursussen, toekomstverkenningen, handboeken, een tijdschrift en nieuwsbrieven), ICT en systeeminnovatie, bedrijfsecosystemen en keteninnovatie, techniek en recht, multimediaal uitgeven, software voor individueel gebruik, internet voor iedereen, elektronische betaalsystemen, interactieve online media, digitale marktplaatsen en beurzen.
In de periode 1999-2009 lag het accent op duurzame gebiedsontwikkeling, bewonersparticipatie in stedebouw en buurtbeheer, bouwpraktijkinnovatie, zorg- en wooninnovatie, cultuurhuizen en multifunctionele centra, ecologisch wonen, nieuwe combinaties van wonen en werken, stedelijke vervoersknooppunten, aansluitingen tussen openbaar vervoer en stads(fiets)verkeer, infrastructuren voor nieuwe energie, innovatiefinanciering, nieuwe ondernemingsstructuren, broedplaatsen, incubators en coöperaties.
Vanaf 2010 ligt het accent op multidisciplinaire kunstprojecten en festivals, locatietheater, publieksparticipatie, nieuwe interacties tussen wetenschap en kunst, cultureel ondernemerschap, meerjarig programma management en hybride presentatievormen.
In de periode 2012-2022 faciliteert de stichting projecten van P22, co-producenten en partners. Bij het begin van de corona-lockdown, medio maart 2020, investeert de stichting in de ontwikkeling van een productieplatform voor corona-resistente muziektheatervoorstellingen en muziekwandelingen. De eerste uitvoeringen met publiek, medio 2020, zijn zo succesvol dat een hele reeks nieuwe (corona-resistente) producties volgt.