Meteen naar de inhoud

Kennisfusie

Metingen en meningen zijn geen feiten. Feiten zonder context zijn geen informatie. Big data zonder patroon is enkel ruis.

Informatie is niet alleen geschiedschrijving of documentatie, maar kan (opnieuw, ergens anders) toepasbaar zijn. In de context van de toepassing wordt informatie (voor)kennis.

Feitenkennis kan worden overgedragen via onderwijs en naslagwerken. Ervaringskennis, die ontstaat door handelen en reflecteren, is situatiespecifiek en persoonsgebonden, maar kan worden overgedragen via begeleiding, instructies, handleidingen en protocollen.

Wat op het ene moment op de ene plaats werkt, is op een ander moment op een andere plaats niet vanzelfsprekend opnieuw van toepassing. Zonder context is kennis nutteloos. Kennisfusie voegt waarde toe aan kennis.

Kennisfusie is het samenbrengen en opnieuw toepassen van complementaire kennis die verschillende actoren in hun eigen praktijk hebben opgedaan. Alles wat zij hebben geleerd door hun visie en voorkennis zelf toe te passen.
Kennisfusie brengt relevante praktijkervaring samen voor toepassing in nieuwe situaties.
Zo gaat kennis niet verloren en worden effectieve werkwijzen op andere plaatsen en tijdstippen opnieuw toegepast. Dat is de basis van sociale (proces- en systeem)innovatie.
Kennisfusie helpt pioniers opschalen. Kennisfusie verduurzaamt ideeën door nieuwe toepassingen mogelijk te maken.
Kennisfusie maakt van concepten producten en van projecten bedrijven. Kennisfusie ziet toe op praktijkinnovatie en zorgt voor programma-ontwikkeling en sociaal-cultureel vermogensbeheer.
Kennisfusie geeft ondernemers continuïteit, opschaalplatforms, innovatie- en voorstellingsvermogen.

De Stichting Kennisfusie (in 1988 opgericht door Lex Kwee en innovatie-adviesbureau KWKW, ingeschreven bij de KvK onder nummer 41155488) stimuleert praktische toepassingen van kennisfusie, hergebruik van pionierservaring, sociaal en cultureel kapitaal. Dat doet de Stichting door het faciliteren en organiseren van multidisciplinaire projecten en bijeenkomsten, waarin de deelnemers praktijkervaring en kennis uit verschillende werkterreinen, sectoren en culturen uitwisselen en samen werken aan nieuwe toepassingen.
In de aanvangsperiode (1988-1998) organiseerde de Stichting congressen, symposia, cursussen, praktijkonderzoek en opleidingen over onderwerpen waar de kruisbestuiving tussen verschillende technische disciplines leidde tot nieuwe inzichten en innovaties in kennis- en kapitaalintensieve sectoren. Onderwerpen uit die tijd waren o.a. kunstmatige intelligentie toepassingen (o.a. de jaarlijkse AI Toepassingen congressen en beurzen), kennissystemen (opleidingen en cursussen, boeken over toepassingen, handboeken en een tijdschrift), ICT en systeeminnovatie, bedrijfsecosystemen en keteninnovatie, techniek en recht, multimediaal uitgeven, software voor individueel gebruik, internet voor iedereen, elektronische betaalsystemen, interactieve online media, digitale marktplaatsen en beurzen.
In de periode 1999-2009 lag het accent op duurzame ontwikkeling, bewonersparticipatie in gebiedsontwikkeling en buurtbeheer, bouwpraktijkinnovatie, zorg- en wooninnovatie, cultuurhuizen en multifunctionele centra, ecologisch wonen, nieuwe combinaties van wonen en werken, stedelijke vervoersknooppunten, infrastructuren voor nieuwe energie, innovatiefinanciering, nieuwe ondernemingsstructuren, incubators en coöperaties.

Sinds 2010 ligt het accent op multidisciplinaire kunstprojecten en festivals, publieksparticipatie, nieuwe interacties tussen wetenschap en kunst, cultureel ondernemerschap, programma management en nieuwe media.
Sinds 2017 faciliteert de Stichting projecten van P22, co-producenten en partners. In 2020 investeert de Stichting in het platform waarmee P22 coronaresistentie muziekwandelingen en voorstellingen produceert. Bij het begin van de corona-lockdown, medio maart 2020, start de de voorbereiding van de eerste reeks coronaresistente producties: Walk of Doubts Arnhem (première 20 juni 2020), WoodLand (première 25 september 2020), Circado Groessen (première 3 oktober 2020), Circado Spoolde (première 3 juli 2021), Circado Diefdijk (oktober 2021) en Circado Duiven (mei 2022).